Bredt budgetforlig i Kolding Kommune

dato

Kolding Kommune har indgået en budgetaftale for det kommende år, der styrker folkeskolen og reducerer kommunens langsigtede gæld.

Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti, og kun Dansk Folkeparti står uden for.

Budgetaftalen indeholder 18 konkrete forslag til tværgående indsatser, der skal sikre økonomisk robusthed og råderum gennem strukturelle prioriteringer.

Derudover prioriterer aftalen investeringer i vækst, udvikling, sundhed, bæredygtighed og grøn omstilling. Blandt de konkrete tiltag er en styrkelse af folkeskolen med 12 mio. kr. om året, anlæg af cykelstier, forbedring af bymidter og etablering af et opgangsbofællesskab for unge med handicap.

Budgettet skal andenbehandles på byrådsmødet den 26. september.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/bredt-budgetforlig-i-kolding-kommune/
Kilde: Kolding Kommune