Flere end 60 veje og cykelstier får ny asfalt i år

Foto: Kolding Kommune.
dato

Byrådet har besluttet, hvilke kommunale veje og cykelstier der skal have ny asfalt i år. I alt vil 60 vejstrækninger og to cykelstier få ny belægning.

Byrådet har afsat 27 mio. kr. til projektet, hvilket rækker til ny belægning på ca. 45 km vej og 1,5 km cykelsti. De udvalgte veje er spredt over hele kommunen, og arbejdet vil strække sig over foråret, sommeren og efteråret.

Vejene i Tved-området, der blev gravet op sidste år i forbindelse med kloakseparering, vil få ny belægning. Der vil dog ikke ske meget i Lunderskov eller Vamdrup i år, da der graves meget i disse byer. Når gravearbejdet er overstået, vil der blive lagt ny asfalt.

Cykelstierne vil også få ny asfalt, herunder en del af Vejlevej, som har været på mange cyklisters ønskeliste.

Valget af veje og cykelstier til ny asfalt er baseret på en omhyggelig vurdering, der tager højde for trafikmængde, tilstand og økonomi.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/flere-end-60-veje-og-cykelstier-far-ny-asfalt-i-ar/
Kilde: Kolding Kommune