I kølvandet på oversvømmelsen

Foto: Kolding Kommune.
dato

Efter weekendens stormflod er oprydningsarbejdet i fuld gang.

Sandsække kan afleveres på genbrugsstationer, og Redux arbejder på en løsning for aflevering af ødelagt indbo i sommerhusområderne.

Mange har mistet strømmen, men TREFOR arbejder på at genetablere forsyningen. Alle veje er åbne, men nogle trafiklys i Kolding er ude af drift.

Trafikanter opfordres til at køre forsigtigt og være opmærksomme på fodgængere og cyklister, især hvor gadelamper også er ude af drift.

Oprydningsarbejdet vil tage tid, og borgere opfordres til at rapportere observationer via "Giv et praj". Information om håndtering af stormflodsskader findes på Naturskaderådets hjemmeside. Spørgsmål kan rettes til kommunens hotline på 79 79 13 65.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/i-kolvandet-pa-oversvommelsen/
Kilde: Kolding Kommune