Lav et vandhul og hjælp truede padder og vanddyr

Foto: Kolding Kommune.
dato

Truede paddearter i Danmark, herunder løvfrøen, oplever tilbagegang på grund af forringede levesteder.

Kolding Kommune, hvor løvfrøen er forholdsvis almindelig, har lanceret en vandhuls-guide for at opfordre lodsejere til at etablere vandhuller, som kan hjælpe padderne.

Guiden, udarbejdet af biolog Line Ankjær og skov- og landskabsingeniør Anne Birgitte Hallas, indeholder information om, hvordan man etablerer et vandhul, der kan gøre en forskel for naturen.

Siden 1950 er 90% af løvfrøernes vandhuller forsvundet. Derfor er etablering af nye vandhuller afgørende for at bevare løvfrøen i Kolding.

Lodsejere kan søge om tilskud fra Naturstyrelsen til etablering af vandhuller.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/lav-et-vandhul-og-hjaelp-truede-padder-og-vanddyr/
Kilde: Kolding Kommune