Marina City satser på at undgå klapning

Foto: Kolding Kommune.
dato

Marina City-projektet i Kolding tester en ny, bæredygtig uddybningsmetode for at undgå klapning af uddybningsmaterialer fra fjordbunden.

Metoden, kaldet vertikaldræning, kombineret med vakuum, har vist lovende resultater i testfasen. Denne metode indebærer indføring af drænbånd i fjordbunden, som leder vand op til overfladen, hvilket får bunden til at synke.

Testresultaterne viser, at metoden virker i et vist omfang, men kræver yderligere udvikling for optimal brug i Kolding fjord. En kombination af denne metode med sand-capping, hvor et lag sand udlægges på fjordbunden, kan forbedre biodiversiteten og styrke bunden.

Borgmester Knud Erik Langhoff udtaler, at denne metode tilbyder en mere bæredygtig vej frem, der tilgodeser havmiljøet og biodiversiteten. Projektet forventes at starte i 2025.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/marina-city-satser-pa-at-undga-klapning/
Kilde: Kolding Kommune