Overblik - i kølvandet på oversvømmelsen

Foto: Kolding Kommune.
dato

Efter stormfloden i weekenden er oprydningsarbejdet i fuld gang. Sandsække kan afleveres på genbrugsstationer, og Redux arbejder på en løsning for aflevering af ødelagt indbo i sommerhusområder.

Mange har mistet strømmen, men TREFOR arbejder på at genetablere forsyningen.

Alle veje er åbne, men nogle trafiklys er ude af drift. Der er ubetinget vigepligt ved disse kryds, og trafikanter opfordres til at køre efter forholdene.

Der er et stort oprydningsarbejde i gang i kommunen, og det forventes at tage tid. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kommunen på telefon 79 79 13 65.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/overblik-i-kolvandet-pa-oversvommelsen/
Kilde: Kolding Kommune