Skab selvværd og sammenhæng på Plejehjemmet Kongebrocentret - Bliv vores visionære leder!

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du lederen, der kan stå i spidsen for at skabe selvværd og sammenhæng for beboere og deres pårørende på Plejehjemmet Kongebrocentret? Brænder du for at udvikle medarbejdernes kompetencer og sikre et god miljø at leve, bo og arbejde i? 

Hvis JA, så står vi klar med verdens bedste lederjob, hvor frihed under ansvar og sund fornuft med afsæt i Borgerens Centrum, sætter rammen for dig som leder.

Kongebrocentret i Christiansfeld

Kongebrocentret ligger i den historiske Herrnhutby Christiansfeld, midt i et naturskønt område ved Taps Å. Centeret har 38 plejeboliger med plads til 40 beboere fordelt på fire boenheder og en enhed med køkken og kontorer.

På Kongebrocentret ønsker vi, at beboerne oplever selvværd, værdighed og ansvar for eget liv. Derfor er vi optaget af, hvordan vi sammen med beboerne og deres pårørende kan skabe gode rammer omkring det liv, der leves på vores plejehjem. Det gør vi blandt andet ved at arbejde med at skabe en meningsfuld hverdag, hvor det er beboerens ressourcer, ønsker og livsmønster, der er i centrum.

Du skal sammen med din gruppeleder danne ledelsesteamet for +40 medarbejdere, bestående af SSH/SSA´er, to sygeplejersker og en vagttilrettelægger. Vi forventer, at du både kan både tage og uddelegere ansvar samt involvere medarbejdergruppen i relevante spørgsmål. Du er nysgerrig og insisterende på at vi altid skaber merværdi for borgerne gennem kvalitet i opgaveløsningen og har lyst til at udvikle systemer som er til gavn for borgere og medarbejdere.

Vi er på Kongebrocentret privilegere med nogle engagerede frivillige, som hjælper til med aktiviteter og arrangementer. Vi ønsker en ledelse der kan sætte civilsamfundet i spil, så lokalområdet inddrages mest muligt, så de er en naturlig del af plejehjemmet til gavn og glæde for beboerne.

Kerneopgaven og rammerne for opgaveløsningen på Kongebrocentret

Du er med dit smittende humør og store faglighed garant for at beboerens behov og drømme er i centrum i det arbejde, som både du og dine medarbejdere udfører hver dag på Kongebrocentret. Du er vedholdende, når du sikrer, der er faglig kvalitet i de opgaver, der løses for vores beboere.

Du er en synlig, erfaren og nærværende leder, der tør sætte dig selv i spil og gå forrest med energi, entusiasme og organisatorisk tæft. Du har en sundhedsfaglig uddannelse som eksempelvis sygeplejerske koblet med en lederuddannelse. Du sætter og følger op på de synlige mål for organisationen, viser retning og er værdiskabende i nærværet med medarbejderne, samt tilgængelig for beboere, pårørende og interessenter. På Kongebrocentret prioriteret vi samarbejdet med de pårørende højt, og vi ser dem som en stor ressource i det levede liv på plejehjemmet.

Du er rummelig og autentisk leder, der udfylder ledelsesrollen ved at træde i karakter, være troværdig og rammesættende. Du skal kunne sætte holdet og fastholde de dygtige medarbejderne, der trives i det daglige arbejde med den personcentrerede omsorg blandet andet gennem løbende kompetenceudvikling, sådan de er kompetente til at løse kerneopgaven. Vi arbejder ud fra visionen Borgerens Centrum, som medarbejderne naturligvis også brænder for, fordi det skaber værdi for både den enkelte beboer, den enkelte medarbejder og organisationen som helhed.

Vi forventer, du er relations stærk og har et positivt livssyn, hvor andre får lyst til at følge dig. Du får en bred samarbejdsflade både i egen og andre forvaltninger omkring de gode borgerforløb. Du er nysgerrig og parat til at ændre på noget, der ikke giver mening. Med dit fokus på anerkendende ledelse, faglighed, analyse og udvikling, er du banebryder for nye metoder og tilgange med målet at skabe merværdi for beboerne. Du vil skulle deltage i netværk både i egne organisation og på tvær af hele Kolding Kommune.

Du er god til struktur og planlægning, du kan tage ansvar for økonomistyring og drift af plejehjemmet, således at ressourcerne bruges bedst muligt til gavn for beboerne. Vi arbejder benhårdt med en stabil fremmødekultur, hvor sygefraværet kontinuerlig er under en lup og italesættes, så medarbejdere hjælpes på vej. Du har ansvar for budgettet og her vil du blive understøttet af kommunes dygtige økonomikonsulenter. Du bliver ansat i en politisk ledet organisation, så vi forventer du har erfaring i at følge politiske målsætninger og strategier.

Hvem er vi? 

Vi har i Kolding kommune ti kommunale plejehjem, som gerne vil markere os, som de bedste på landkortet i forhold til at udvikle os ud fra Borgerens Centrum i samarbejde med medarbejdere, der er stolte over deres arbejde på ældreområdet, og hvor arbejdsglæden kan mærkes. Vi er i gang med at bygge fremtidens plejehjem og håber du har lyst til at bidrage med de sidste nye tendenser og visioner der rækker langt ud i fremtiden.

I dit lederkollegateam, som består af syv andre plejehjemsledere og en cheføkonoma, har vi brug for en visionær lederkollega, hvor forbundethed og samskabelse er en selvfølgelighed. Vi forventer, du kan bidrage med nytænkning, udvikling og lederskab. Vores fælles mål er løbende at trimme, tilpasse og udvikle organisationen, så der skabes mest mulig selvværd og sammenhæng for beboerne på plejehjem og deres pårørende, langt ud i fremtiden. 

Fra din nærmeste leder kan du forvente feedback, tæt opfølgning på dig i dine ledelsesopgaver, støtte og hjælp til de svære opgaver, og frihed under ansvar til at skabe de bedste rammer for trivsel for både beboerne og medarbejdere på plejehjemmet. Der forventes til gengæld en høj grad af økonomisk ansvarlighed, mod til at turde udfordre vaner og rutiner samt risikovillighed til at forandre og tilpasse til de kerneopgaver, der skal løses.

Du bliver ansat i Senior-, Sundheds,- og Fritidsforvaltningen, hvor vi arbejder med Borgerens Centrum ud fra vores vision: Selvværd og sammenhæng i alt hvad vi siger og gør. Det er en vision, som du skal opfylde ved altid at have en adfærd, der afspejler forvaltningens 5 leveregler, som er:

  • Tal et sprog alle mennesker forstår 
  • Alt indenfor din radar er dit ansvar 
  • Det er borgerens plan/aftale 
  • Sæt fællesskabet i spil 
  • Gå borgeren i møde 

Vi står på et ledelsesgrundlaget "Sammen om ledelse", som tager udgangspunkt i en realisering af Borgerens Centrum og de øvrige koncernstrategier ud fra følgende overskrifter: Mennesket først, Ledelse tæt på, Træning, Fællesskaber, Resultater.

For at kunne lykkes i stillingen som plejehjemsleder er en fordel, hvis du kommer med ledelseserfaringer og kompetencer indenfor:

  • Personcentret ledelse
  • Designledelse
  • Forandringsledelse
  • Strategisk ledelse
  • Resultat orienteret ledelse/datadrevet ledelse.
Flere oplysninger
Selvværd og Sammenhæng 

Sammen om ledelse 

Du er velkommen til at kontakte Gitte Meyer, som er Chef for plejehjem, aktivitet, køkken på Tlf. 23745658. Du er også meget velkommen til at komme forbi og få en kop kaffe inden du sender din ansøgning.

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst efter principperne i Ny Løn og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgning via knappen "ansøg"

Ansøgningsfrist er den 27. juni 2024 kl 8:00. Kandidater, vi ønsker at se til samtale, vil få besked sammen dag, så vi beder om stor fleksibilitet.

Vi afholder 1. samtalerunde 28. juni og 2. samtale 2. juli. Der vil indgå både en case ved 1. samtale og en personprofilanalyse inden 2. Samtale. Det kan også blive trukket referencer efter nærmere aftale forud for 2. samtale.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt senest 1. September 2024.

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.

Kolding Kommune opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=c320f3f0)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kolding Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Kolding Kommune - Plejehjemmet Kongebrocentret, Kongebrocentret, 6070 Christiansfeld

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 27-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6071014

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet