Du kan stadig give høringssvar til den nye handicappolitik

Foto: Kolding Kommune.
dato

Kolding Kommune har udviklet en ny handicappolitik, der er åben for høringssvar indtil 15. november 2023.

Initiativet blev taget af byrådet i januar 2023 og er baseret på folderen 'Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap'. Politikken sigter mod at skabe en klar retning for kommunens arbejde med handicappede borgere.

Udviklingsprocessen har inddraget borgere, pårørende, brugerorganisationer, medarbejdere og ledere, hvilket har resulteret i 12 centrale temaer, der beskriver udfordringer og handlerum i arbejdet med mennesker med handicap.

Handicappolitikken er baseret på visionen 'Sammen om et rummeligt Kolding for alle' og fokuserer på fire hovedområder: Mødet med kommunen, en meningsfuld hverdag, lige adgang for alle og samfundet som en del af løsningen.

Byrådet forventer at færdigbehandle handicappolitikken i december 2023, og implementeringen vil begynde i starten af 2024. Alle er velkomne til at indsende høringssvar til mawie@kolding.dk inden 15. november 2023.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/du-kan-stadig-give-horingssvar-til-den-nye-handicappolitik/
Kilde: Kolding Kommune