Forårsrengøring af kommunens veje og cykelstier

Foto: Kolding Kommune.
dato

Forårsrengøringen af Koldings kommunale veje er i fuld gang. I de kommende uger vil flere hundrede tons affald, herunder grus, sten, cigaretskod, glas og plastik, blive fjernet fra vejene.

Rengøringen, der foregår i Kolding by fra 19.-22. marts og i kommunens øvrige byer i april, omfatter også fejning og vask af cykelstier.

Formålet med rengøringen er ikke kun at holde omgivelserne pæne, men også at forebygge oversvømmelser og vand på vejene. "Hvis rendestensristene stopper til, kan vandet ikke løbe bort ved kraftig regn, hvilket skaber problemer for trafikken," forklarer skov- og landskabsingeniør Anders Krog fra Kolding Kommune.

Omkring 15 medarbejdere vil være involveret i rengøringen, og Krog opfordrer bilister og andre trafikanter til at vise hensyn og holde afstand. Han opfordrer også bilister til at parkere på egen grund, så fejemaskinerne kan komme helt ind til kantstenen.

Grundejere har ansvaret for at holde fortove og private fællesveje rene. "Den allervigtigste opgave, når man gør rent, er at sørge for at holde rendestensristene rene, så vandet kan løbe bort," siger Krog.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/forarsrengoring-af-kommunens-veje-og-cykelstier/
Kilde: Kolding Kommune