Forhøjet vandstand – overblik

Foto: Kolding Kommune.
dato

DMI advarer om farligt vejr med kraftig blæst og forhøjet vandstand i Kolding fredag og lørdag.

Vandstanden kan nå op til 1,90 m, hvilket kan føre til oversvømmelser i Kolding Havn, lavtliggende områder af byen og udsatte sommerhusområder ved Lillebælt. Kommunen, TrekantBrand og politiet følger situationen nøje og opdaterer løbende på kommunens Facebook og hjemmeside.

Borgere opfordres til at forlade truede områder senest fredag morgen. Grundejere har selv ansvar for at sikre deres ejendom mod oversvømmelser, og der er mulighed for at hente sandsække flere steder i kommunen.

Ved spørgsmål kan man kontakte kommunens hotline, og ved akut behov for hjælp skal man ringe 112.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/forhojet-vandstand-overblik/
Kilde: Kolding Kommune