Klimapartnerskab styrker fælles klimaindsats

Klimapartnerskabs-medlemmer (Foto: Kolding Kommune)
dato

En ny klimapartnerskabsaftale mellem fire landboforeninger og Kolding Kommune skal understøtte lokale og nationale klimamål, som er 70 procents reduktion af klimagasser inden 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Formålet med klimapartnerskabet er at skabe løsninger og opnå resultater, som ingen af parterne kun vanskeligt ville kunne opnå alene. Partnerskabet vil i fællesskab udvikle, afprøve og facilitere forskellige og nye løsninger, der kan sætte endnu mere skub i den grønne omstilling.

De fire landboforeninger er Kolding Herreds Landbrugsforening, Sønderjysk Landboforening, Jysk Landbrug, og Familielandbruget LRS Vejle.

Lokalt medansvar

I Kolding udgør landbrugserhvervet en betragtelig del af kommunens areal og landbruget står for ca. 25 procent af kommunens samlede udledning af klimagasser.

Gennem klimapartnerskabsaftalen vil parterne arbejde målrettet for at indfri klimamålene og det glæder formand for udvalget Natur, Miljø og Klima Jørn Chemnitz, at kommunen og de fire landboforeninger nu har sat deres underskrift på en klimapartnerskabsaftale.

”Vi ønsker alle at tage det nødvendige lokale medansvar i arbejdet med at reducere klimagasudledningen og det er helt afgørende, at vi arbejder sammen om klimaindsatsen og vores fælles mål. Det opnår vi uden tvivl med den nye aftale og jeg ser meget frem til et endnu tættere samarbejde med landboforeningerne”, siger Jørn Chemnitz.

Endnu et skridt i den rigtige retning

For landboforeningerne er klimapartnerskabsaftalen med Kolding Kommune et led i en udvikling, som allerede er rigtig godt i gang i erhvervet.

Landbrugets egen organisation, Landbrug & Fødevarer, har en vision om, at Danmarks fødevareerhverv skal være klimaneutralt senest i 2050 og formand for Kolding Herreds Landbrugsforening Hans Damgaard ser klimapartnerskabsaftalen som endnu et skridt i den rigtige retning i forhold til at finde fælles, bæredygtige løsninger.

”I landbruget har vi en ambition om at indfri klimamålene og samtidig fastholde et stærkt fødevareerhverv. Landbruget har derfor lanceret en ambitiøs klimaplan frem mod 2030 under overskriften ”Dyrk mulighederne”. Ny viden og teknologiske muligheder udvikler sig hurtigt. Vi ser det nye partnerskab som et vigtigt redskab på vej mod indfrielsen af de fælles grønne mål, siger Hans Damgaard.

I fællesskab skal klimapartnerskabet identificere synergier, finde de bedste løsninger og indgå samarbejder med andre relevante aktører omkring konkrete indsatser som fx lavbundsprojekter, skovrejsning og etablering af vedvarende energianlæg.

Derudover vil det nye klimapartnerskab blandt andet også have fokus på at videndele og sikre lokalt ejerskab.

Kilde: Kolding Kommune