Kolding tyvstarter på kæmpe klimaprojekt

Foto: Kolding Kommune.
dato

Klimasikringsprojektet ved Kolding Å, et af de største klimatilpasningsprojekter i Kolding Kommune, er nu i gang et halvt år tidligere end forventet.

Dette skyldes et effektivt samarbejde med eksterne partnere, herunder COWI og JORTON. Projektet, der er et samarbejde mellem Kolding Kommune og Blue Kolding, omfatter et pumpe-sluse anlæg, der skal minimere risikoen for oversvømmelser.

Anlægget vil være i drift ved skybrud, langvarig nedbør eller ved høj vandstand i Kolding Fjord. Anlægget består af fire pumper, der kan pumpe 20 m3 vand væk pr. sekund, to sæt sidehængte sluseporte, og omkring 500 pæle, der skal rammes ned i 25 meters dybde.

Trods den tidlige start, forventes projektet at være færdigt i november 2025.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/kolding-tyvstarter-pa-kaempe-klimaprojekt/
Kilde: Kolding Kommune