Øget trængsel på Fynsvej pga stort fjernvarmeprojekt

Foto: Kolding Kommune.
dato

Fra 15. april til 15. maj vil trafikken på Fynsvej i Kolding være påvirket, da TVIS - Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S - etablerer en ny forsyningsledning.

Denne ledning skal sikre fjernvarme til 1.900 boliger og virksomheder i Almind, Vester Nebel, Ågård, Gravens, Viuf og industriområdet ved Kokbjerg. Arbejdet indebærer, at en del af motortrafikvejen graves op for at lægge fjernvarmerør i jorden.

Trafikken vil være påvirket med lukning af sydgående spor, omledning af sydkørende trafik og hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Projektleder Jens Fink, TVIS, opfordrer trafikanter til at køre tidligere eller senere i myldretiden for at undgå trængsel. Arbejdet forventes afsluttet til sommer.

Yderligere information kan findes på TVIS' hjemmeside eller ved at kontakte Arkil eller TVIS direkte.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/oget-traengsel-pa-fynsvej-pga-stort-fjernvarmeprojekt/
Kilde: Kolding Kommune